Een inventarisstaat van de Sint Martinuskerk in 1816 én de oprichting van een nieuw kerkhof te Weert – Wil Filott

In het gemeentearchief van Weert bevindt zich een handgeschreven inventarisstaat van de Sint Martinuskerk uit 1816, opgesteld door Joseph Waegemans.[1]   Joseph Waegemans was kerkmeester/kassier van de Sint Martinusparochie in Weert.[2] In 1816 trad hij terug als kerkmeester. Bij gelegenheid van zijn aftreden heeft hij een staat opgemaakt van papieren en van enkele voorwerpen van…

Theatermiddag: Wereldse Weertenaren in de geschiedenis: een impressie in woord en beeld – Wil Filott

Foto’s van de theatermiddag: Jack Duijf Het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Aldenborgh te Weert viert dit jaar zijn 17de lustrum. Na het geslaagde feestdiner op 15 januari 2024 presenteerde de Aldenborgh op 10 maart 2024 samen met de harmonie St-Joseph 1880 een feestelijk programma in het Munttheater onder de titel “Wereldse Weertenaren in de geschiedenis”.…