Valse noten bij een concert van de harmonie Maaseik in Weert in 1880 – door Wil Filott

Inleiding In het weekblad Het Kanton Weert van 12 september 1880 stond het volgende bericht: “Wij vernemen met warme belangstelling dat de koninklijke harmonie onzer zusterstad Maeseijck op zondag 12 dezer maand ter gelegenheid van een uitspanningsfeest deze gemeente bezoeken, en onder leiding van haar talentvolle en verdienstelijke Directeur, den heer Van Dooren, vader, ten…