Cursus Weerterlogie 2019
 

De avondcursus Weerterlogie 2019 start in het nieuwe jaar op donderdag 24 januari. Verdere cursusdagen zijn: 31 januari, 14, 21 en 28 februari, 21 en 28 maart en de afsluitende dag: 04 april 2019. U kunt zich nu al inschrijven voor de cursus. Hoe u zich kunt inschrijven kunt u terugvinden in het uitgebreide convocaat wat hierbij gevoegd is. Klik hier...

 

 

Parel van de heide.....
Boek Aldenborgh over 19e eeuw verschijnt bij jubileum in 2019
 

Hét boek over de 19e eeuw gaat er nu definitief komen. En wel bij gelegenheid van een volgend jubeljaar. Was 2018 het herdenkingsjaar van Philips van Horne en de Tachtigjarige Oorlog. In 2019 komt de Tachtigjarige Aldenborgh aan bod. Op zondagmiddag 24 maart  2019 (zet vast in uw agenda!) leent het Munttheater in Weert zijn podium aan de feestelijke herdenking van de oprichting van Weerts Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in 1939. Het jubileumprogramma zal in het teken staan van de 'nog onbekende' 19e eeuw van Weert. Aan die onbekendheid maakt De Aldenborgh dan tevens een einde door de presentatie van het langverwachte boek: Weert, 'Parel van de heide'  ..... in de 19e eeuw.


Nog meer ontdekkingen: lees meer....
Kanaal en spoor: lees meer.....


Intekenen boek:


Veel belangstellenden hebben eerder al ingetekend. Wie nu nog wil, kan dit alsnog doen, tot 1 februari 2019, tegen dezelfde actieprijs van € 29,50 (winkelprijs € 34,50).

Dit kan door overmaking van € 29,50 op:  NL 02 RABO 0105 3340 65 (BIC-code: RABONL2U) ten name van ‘Stichting Cultuurhistorische Publicaties voor de Regio Weert’ onder vermelding van: ‘Boek Weert’ plus uw eigen naam en adres. Wilt u het boek per post ontvangen, maak dan € 10,- extra over voor de verzendkosten. Intekenaars kunnen het boek afhalen zondag 24 maart 2019, 16.00-18.00 uur in het Munttheater Weert en maandag 25 maart 2019, 14.00-17.00 uur in café De Tramhalt, Maasstraat 46 te Weert.

 

Laatste nieuws
Oktober/November 2018:
 

Maandag 19 november GOTCHA  CINEMA Weert nieuwe film van cineast Peter Crins: "Grensgeval" . Een indringend en boeiend verslag van de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog in de Limburgse grensregio (Nederland en België). Klik hier voor de trailer!
Extra voorstellingen: 21 november 20.00 uur, 22 november 19.00 uur, 24 november 16.00 uur en 25 november: zowel 16.00 als 19.00 uur. U kunt uw toegangskaarten als volgt bestellen: online via
https://www.gotcha-weert.nl/product/grensgeval-premiere-peter-crins/ of aan de kassa van cinema Gotcha, Beekstraat 49-53 te Weert of telefonisch 0495-532002.
Entree € 10,00. Duur: 116 minuten.

 

Boekennieuws:
Weert. Parel van de heide
...
Verschijning boek 19e eeuw: 23 maart 2019

Donderdag 18 oktober 19.30 uur Antje van de Statie:
Presentatie stripboek Willem van Heythuysen (klik hier voor de aankondiging)

Maandag 19 november GOTCHA  CINEMA Weert nieuwe film van cineast Peter Crins: "Grensgeval" . Een indringend en boeiend verslag van de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog in de Limburgse grensregio (Nederland en België). Klik hier voor de trailer!
 

80 jaar Oorlog in het land: Bijzonder herinneringsprogramma in Weert op 23 september
 

Het is 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon (1568-1648). Speciaal voor dit herinneringsjaar bundelen het Rijksmuseum en de NTR hun krachten. Samen met lokale instanties en uitgeverij Atlas Contact organiseren zij bijzondere publieksprogramma’s in steden die cruciaal waren in de 80 jaar durende strijd. De NTR zendt vanaf 28 september de documentaireserie ‘80 Jaar Oorlog’ uit. Per aflevering staan één of meerdere steden centraal. In de eerste aflevering op vrijdag 28 september speelt de stad Weert een belangrijke rol. Om deze bijzondere stad extra in de schijnwerpers te zetten wordt op zondag 23 september tijdens het Cultureel Lint een speciaal programma georganiseerd dat gratis toegankelijk is. Lees meer.....

 

16 september 2018: dagtocht Egmont-evocatie in Zottegem
 

In het kader van het Van Hornejaar bezoeken wij op zondag 16 september de door onze bevriende Cultuurwerking Sotteghem georganiseerde Egmont-Evocatie. Het wordt een groots feestelijk spektakel waarin niet alleen Lamoraal van Egmont, maar ook onze Philips van Horne postuum aan zijn trekken komt. Wat staat er zoal op het programma van onze Belgische vrienden?
Lees meer over deze reis ...... >>

 

Stg de Aldenborgh ontvangt 21 aug de Prijs van de Europese Burger 2018
 

Geschied- en Oudheidkundige Kring De Aldenborgh uit Weert is een van de twee Nederlandse winnaars van de Prijs van de Europese Burger 2018 van het Europees Parlement. Op 21 augustus om 19u00 zal Europarlementariër Jeroen Lenaers de legpenning behorende bij de prijs uitreiken aan de voorzitter van De Aldenborgh, dhr. Peter Korten. De uitreiking vindt plaats nabij het voormalig grenskantoor Ittervoort-Kessenich (Vijverbroekstraat te Kessenich, België). ´De Aldenborgh´ en de Belgische stichting ´Cultuurwerking Sotteghem´ voeren een onderzoek uit naar de graven Van Horne en Van Egmont die 450 jaar geleden werden onthoofd op de Grote Markt in Brussel.

De samenwerkende stichtingen organiseren met andere organisaties in 2018 meer dan 100 culturele evenementen die in het teken van de twee graven staan en die de culturele en historische overeenkomsten in Europa benadrukken. Juist vanwege het grensoverschrijdende, culturele karakter, de historische relevantie voor Europa en de vrijwillige inzet van de stichtingen, is De Aldenborgh beloond met de Prijs van de Europese Burger. Het Europees Parlement kent de Prijs van de Europese Burger jaarlijks toe aan maximaal 50 personen en organisaties die uitdrukking geven aan Europese waarden of die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van grensoverschrijdende of culturele samenwerking, of het verbeteren van wederzijds begrip tussen burgers van de Europese Unie.

Voor het volledige programma van 21 augustus a.s. zie convocaat.

 

14e editie van de Cultuurhistorische Zomer 2018: een variërend programma
 

We presenteren voor u wederom de 14e editie van de Cultuurhistorische Zomer 2018, die op 4 en 5 juli a.s. begint met een culturele reis naar Brussel. Het bekende Bal Châmpetre, Maasbracht, Grevenbricht, 175 jaar Birgittinessen in Weert, Susteren, Biest Weert, de verzonken stad Vijveren, een excursie naar Leuven en ter afsluiting een reis naar Zottegem. Wat kunnen we u nog meer bieden. U bent van harte welkom! Meer weten? Bekijk dan de folder. Download hem hier.

Weer een cursus Weerterlogie vanaf oktober 2018!
 

In oktober 2018 is er weer een cursus Weerterlogie. Zie rechterkolom voor meer informatie. Schrijf u nu in.
Cursusdata:
04 oktober         dr. Henk Hiddink over prehistorie en oudheid

11 oktober         drs. John van Cauteren over de Middeleeuwen tot de Tachtigjarige Oorlog   

25 oktober         dr. Jos Wassink over de 17de en 18de eeuw

01 november     dr. Joost Welten over de Franse tijd

08 november     Peter Korten over de 19de eeuw

15 november     drs. Theo Schers over de beide Wereldoorlogen en het interbellum

22 november     drs. John van Cauteren over Weerter kunst

29 november    drs. Frits Nies over de jaren vijftig en de moderne tijd
Zie verder het convocaat.

 

Had u ook een "tante zuster" in de Maasstraat

Er zijn jaren geweest dat menig Weerter familie minstens één tante zuster en/of heeroom in het klooster had. Dit jaar vieren de Birgittinessen hun 175-jarig verblijf in (slot) klooster Maria Hart in de Weerter Maasstraat. Ook daar heeft menig "tante zuster" uit de regio Weert gewoond. In samenwerking met Stichting De Aldenborgh komen er nu kwartierstaten beschikbaar van alle Weerter Birgittinessen. Vanaf zondag 8 april te volgen via de website van de Birgittinessen en op Facebook en Twitter.
Lees meer.....>>>>


Moeder Abdis Schreurs (rechts) en priorin zuster van Moorsel in 1991

Aftrap van Hornejaar 2018!


Zondagmiddag 18 maart 2018 om 14.30 uur in het Munttheater. Klik op de folder voor alle informatie en voor de tickets!!

 

Jan van der Croondrager 2018: Peter Korten

Na afloop van de cursus Weerterlogie werd Peter Korten aangenaam verrast door leden van de Stichting Lambiek Knoup Weert door Peter voor te dragen als Jan van der Croondrager 2018. Zie Weertdegekste voor meer info.

 

Zoektocht naar het graf van de graaf van Horne in Weert

20-09-2017
 

Zo kan het schrijven van de Kronijk uit het klooster Maria-Wijngaard te Weert, 1442-1587’, Ch. Creemers ed., Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg 12 (1875) 145-220 gegaan zijn.
Deze kroniek is het vertrekpunt voor de zoektocht naar het graf van de graaf Van Horne in Weert.
Op initiatief van de Aldenborgh werd dit filmpje gemaakt door Midden-Limburg actueel. Hans Kiggen uit Tungelroy in de rol van rector Christiaan Creemers (1834-1900).
https://middenlimburgactueel.nl/2017/10/11/zoektocht-naar-de-onthoofde-graaf-van-horne/

Fundamenten Hoogh kerk ontdekt

19-08-2017

Wat ruim tweehonderd jaar geleden mede door Napoleon werd ondergeschoffeld, ziet binnenkort wellicht opnieuw het daglicht. Tijdens grondradaronderzoek in opdracht van geschied- en oudheidkundige kring De Aldenborgh zijn onlangs fundamenten ontdekt van de 16e-eeuwse kloosterkerk van Maria-Wijngaard aan de Maasstraat, het oudste klooster van Weert (1442).

Zand erover
De eerste steen van deze kloosterkerk, die de huiskapel van de nonnen van Windesheim moest vervangen, werd in 1525 gelegd door graaf Jacob III van Horne. Toen de bouw in 1539 werd voltooid, sprak men al snel van de ‘Hoogh Kerck’.Uit de roemruchte kroniek van zuster Maria Luyten weten we ook dat de kerk werd ingewijd door Gedeon van der Gracht, wij-bisschop van Luik, in aanwezigheid van graaf Johan van Horne, de stiefvader van Filips de Montmorency. Het bouwwerk staat ingetekend op de oudst bekende kaart van Weert, in 1570 door Jacob van Deventer gemaakt in opdracht van Filips II. Toen de Franse overheerser eind 18e eeuw alle kloosters sloot en de religieuzen verjoeg, raakte de kloosterkerk snel in verval. Deze werd in 1836 zelfs gesloopt. In 1843 kwamen de zusters birgittinessen vanuit het Brabantse Uden naar Weert om hun intrek te nemen in het verlaten klooster waar van de kerk niets meer te zien was.

Middeleeuwse schatkamer
Zand erover, dat leek ook te gelden voor de Weerter herinnering. Tot grondradaronderzoek op 13 juni jl. in de tuin van de birgittinessen een deel van de oude fundamenten aan het licht bracht. Aldenborgh-voorzitter Peter Korten: “In en om deze kloosterkerk zijn destijds niet alleen nonnen, maar ook notabelen uit Weert begraven. Zo ook gravin Amalia van Horne, de zus van de graven Jacob III en Johan van Horne, die tot haar dood in 1562 zuster was in de kloosterorde van Windesheim”. Wie weet wie hier mogelijk nog meer ligt. Filips van Horne, de Heer van Weert van wie we volgend jaar de onthoofding 450 jaar geleden herdenken…?’ Maria Luyten schrijft in haar kroniek dat het stoffelijk overschot van Filips op 23 juni 1568 van Brussel naar Weert is overgebracht en ‘terstondt binnen één uure in de Hoogh kerck begraven; want hij hat 19 daegen boven aerde gestaen, maar hij was twee reijsen gebalsemt.’
De sterk verwereldlijkte orde van de birgittinessen die nu bewoonster is van het klooster aan de Maasstraat in Weert wil alle medewerking verlenen aan nader onderzoek naar de nu ontdekte middeleeuwse schatkamer in hun tuin pal achter de Martinuskerk. Wordt vervolgd…

Cultuurhistorische zomer 2017

19-06-2017

De Cultuurhistorische zomer 2017 belooft weer een prachtige editie te worden, gezien het programma. Wij hopen natuurlijk dat er weer veel bezoekers zijn en dat we overal mooi weer hebben. Wilt u uw zomer plannen? Zet de datums maar vast in uw agenda. Download hier de folder!