Feestelijk diner ter gelegenheid van 80 jaar Aldenborgh 
 

Dit jaar herdenken we dat 80 jaar geleden het geschied- en oudheidkundig genootschap De Aldenborgh in hotel De Engel aan de Korenmarkt in Weert werd opgericht.

Het menu van maandag 6 september 1937 is bewaard gebleven. Wij nodigen u uit om samen met ons daarvan op vrijdagavond 17 mei a.s. om18.00 uur in ons clublokaal Antje van de Statie te genieten. Kok Paul Silvertand van Silverlicious laat zijn kookkunst los op het menu dat de gezusters Meeuwis in hotel Jan van Weert in 1937 opdienden.

De kosten voor het diner bedragen per persoon:
€ 24,50 voor leden en vrienden van LGOG/Aldenborgh en voor Weerterlogen
€ 27,50 voor andere personen.

Consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelding voor het diner dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag voor woensdag 15 mei a.s. naar Rabobankrekening -nummer NL31RABO0176968334 ten name van: Stichting De Aldenborgh te Weert  onder vermelding van: "feestdis", aantal deelnemers en uw keuze(s) voor het hoofdgerecht: Haantje of Ossentong Betaling is aanmelding! De rest van het driegangenmenu blijft een verrassing.
Voor alle details betreffende dit feestelijk diner verwijzen we naar de bijlage ->

Boek: Weert. Parel van de heide....
Afhalen boek intekenaars en aanschaf boek 
 

Rijk geïllustreerd boek

Deze uitgave van de Stichting Cultuurhistorische Publicaties voor de Regio Weert is nu ook te koop. Het betreft een gebonden uitgave op staand formaat 21x30 cm, in harde kaft, met 256 pagina’s vol aan vaak nog niet eerder gepubliceerde beelden in full colour en zwart-wit. Leidend thema van het boek is hoe Weert in de 19e eeuw werd wakker gekust door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart en de IJzeren Rijn. Er ontstond een bedrijvige ‘stichtstad’ met o.a. opstand, migratie, kloosters, burgerij en buitenie, internaten, Mariadevotie, sociëteiten, armbestuur, ziekenbussen, brouwers, tinnegieters, zilversmeden, molenaars, bakkers, muzikanten, schutters, ontginners, boeren en missionarissen…


Auteur Frits Nies overhandigde een eerste exemplaar aan de Limburgse commissaris van de koning Theo Bovens tijdens het 80-jarig bestaansfeest van De Aldenborgh op 24 maart j.l.

Afhalen voor intekenaars: bij Fotografie Jac Vanderfeesten, Moeselschansweg 45, 6005 NA Weert. Let op: openingstijden: dinsdag tot en met donderdag van 10.00 - 18.00
uur. Hier is het boek natuurlijk ook te koop.
Verkoopadressen:

Bruna, Markt 11, Weert
Bruna. Lambertushof 30, Nederweert
Primera Wouters, Oranjeplein 231, Weert
Benelux, Juliananastraat 8, Stramproy
Prijs: € 34,50


 

80 Jaar bestaan De Aldenborgh: Theatervoorstelling zondagmiddag 24 maart 2019.
 

Met groot genoegen nodigt het bestuur van De Aldenborgh en kring Weert van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap u uit voor de officiële viering van ons 80-jarig bestaan, op zondagmiddag 24 maart a.s. in het Weerter Munttheater. Leden en vrienden kunnen tot 26 februari hun kaartje tegen de vriendenprijs van € 10,00 (inclusief pauzedrankje) bestellen bij het Munttheater:
- De actiecode voor de vriendenprijs is: parel
- online via www.munttheater.nl of rechtstreeks via https://getaticket.nl/munttheater/bestellen/s31076
- Telefonisch via +31(0)495 51 35 75
Na 26 februari betaalt u de reguliere prijs van € 15,00 (incl. pauzedrankje)
Het totaalprogramma van deze middag kunt u lezen in de bijgevoegde folder.
Mocht u vragen hebben laat het ons dan even weten. Wilt u de folder eens rustig nalezen? Klik hier>>

 

Bekroonde film "Grensgeval" van Peter Crins nog te zien in Leveroy.
 

Op dinsdag 12 maart om 20.00 uur is de bekroonde film Grensgeval te zien in Leveroy in zaal Pestoeërskoel. Bijzonder hierbij is dat de film van Leveroynaar Peter Crins voor het eerst te zien is in zijn eigen dorp én dat dat gebeurt in het bijzijn van Gouverneur Theo Bovens. Deze avond wordt georganiseerd door Fanfare Concordia dat dit jaar 90 jaar bestaat. Voor meer informatie: zie bijgevoegd persbericht >>

 

Cursus Weerterlogie 2019
 

De avondcursus Weerterlogie 2019 is in het nieuwe jaar op donderdag 24 januari weer gestart. Verdere cursusdagen zijn: 31 januari, 14, 21 en 28 februari, 21 en 28 maart en de afsluitende dag: 04 april 2019.
Presentatie Dr. Henk Hiddink >>