Weert heeft weer 32 nieuwe Weerterlogen 

29-11-2016

Afgelopen dinsdag
was voor stichting de Aldenborgh Weert een heugelijke dag.In het clublokaal, brasserie Antje van de Statie, mochten maar liefst 32 cursisten, het felbegeerde getuigschrift Weerterlogie, in ontvangst nemen. De jongste cursist is 32 jaar, de oudste cursist 84 jaar. Kortom, de geschiedenis van Weert mag zich op een brede belangstelling verheugen. Volgend jaar start er weer een nieuwe cursus Weerterlogie. Geïnteresseerd in de geschiedenis van Weert, kijk op de website www.dealdenborgh.nl

Erfgoedprijs 2016 

12-11-2016

De gemeente Weert reikt dit jaar de Weerter Erfgoedprijs uit voor de Beste erfgoedinitiatief van Weert. Ook de Aldenborgh is genomineerd.
Breng uw stem uit via www.weert.nl/erfgoedprijs

Weert van 1566 tot 1796, de keerzijde van de Gouden Eeuw 

Download hier de powerpointpresentatie van Jos Wassink

Avondcursus Weerterlogie, dan weet je wat van je stad! 

06-09-2016
Na de succesvolle eerste reeks van de cursus Weerterlogie dit voorjaar blijkt er grote belangstelling te zijn voor een nieuwe reeks, maar dan in de avonduren. In een serie van acht dinsdagavonden geven vanaf 4 oktober enthousiaste experts een cursus Weerterlogie. Het is een cursus, een gevarieerde introductie in de cultuur en geschiedenis van de stad Weert. Deskundige docenten verzorgen de lessen in een informele sfeer bij het Tourist Information Center aan het Stationsplein 2 te Weert.
Het idee van de cursus Weerterlogie, de opleiding tot ‘Weerterloog’ met een solide basiskennis van de cultuur en geschiedenis van de stad Weert, is gebaseerd op de cursus ‘Boschlogie’, die al bijna 35 jaar in ‘s-Hertogenbosch met groot succes wordt gegeven.

Stichting De Aldenborgh ijvert er naar om de belangstelling voor en kennis van de lokale geschiedenis van Weert te vergroten.

Met de opgedane kennis van de cursus kunnen de deelnemers na afloop gemakkelijk hun familie en vrienden rondleiden door Weert. En samen nog meer genieten van deze stad en regio. Na deelname aan de cursus volgt de feestelijke installatie als Weerterloog.

Voor wie?

De cursus Weerterlogie staat open voor iedereen die in de geschiedenis en cultuur van de stad Weert geïnteresseerd is en Weert een warm hart toedraagt. Er is geen minimumopleiding vereist. De cursus biedt ook een solide basis aan cultuurhistorisch actieve leden van de diverse verenigingen.

Het maximaal aantal deelnemers is 35, zodat er veel contact tussen docenten en deelnemers mogelijk is.

Cursusdata:            

04 oktober              dr. Henk Hiddink over prehistorie en oudheid

11 oktober              drs. John van Cauteren over de Middeleeuwen tot de Tachtigjarige Oorlog

25 oktober              dr. Jos Wassink over de 17de en 18de eeuw

01 november           dr. Joost Welten over de Franse tijd

08 november           Peter Korten over de 19de eeuw

15 november           drs. Theo Schers over de beide Wereldoorlogen en het interbellum

22 november           drs. John van Cauteren over Weerter kunst

29 november           drs. Frits Nies over de jaren vijftig en de moderne tijd

Tijdstip:                   van 19.00 uur tot 21.00 uur

Cursuslocatie:          Tourist Information Center, Stationsplein 2, 6001 CH Weert.

Aanmelden: door overmaking van € 121,- op Rabobank rekeningnummer NL31RABO0176968334 ten name van Stichting de Aldenborgh te Weert onder vermelding van "Cursus".  
Leden Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en vrienden van de Aldenborgh kunnen volstaan met € 111 over te maken onder vermelding “cursus”.
 

Betaling is inschrijving. U wordt verwacht op de eerste lesavond op 4 oktober.


De Aldenborgh in 2016 bij het beeld van Lamoraal graaf van Egmont in Zottegem

Komend programma

25 t/m 30-10-2016  fototentoonstelling Keent deel II

07-11-2016 lezing: Belgische geïnterneerden in de Eerste Wereldoorlog in Nederland; deserteurs of niet?

Geslaagde opstartvergadering voor groot publicatieproject over Egmond en Horn in Brussel


Op dinsdag 26 april 2016 vond de langverwachte opstartvergadering van het publicatieproject over de graven van Egmont en Horn plaats.
Een talrijke delegatie van medewerkers uit diverse landen werd rond 10 uur in het Europees parlement vergast door de CDA Europarlementariër Jeroen Lenaers en zijn kabinetsmedewerker Dominique Lebens. En ook CD&V Europarlementariër Ivo Belet betoonde zijn interesse en sprak de aanwezigen toe.

In zijn openingswoord sprak Peter Korten, voorzitter van stichting De Aldenborgh uit Weert, dat men de draad weer oppakt waar de voorgangers uit Zottegem en Weert een halve eeuw geleden gestopt zijn met het project Egmont en Horn. Drie sprekers gaven een korte lezing. Dr. Liesbeth Geevers (Universiteit Leiden) behandelde de communicatielijnen van Egmont, Oranje en Horn met het Hof in Madrid. Dr. Aline Goosens (Université Libre de Bruxelles) sprak over de religie, en de ketterijbestrijding die door Karel V ingesteld werd.  Prof. Dr. Violet Soen (Katholieke Universiteit Leuven) schetste de beeldvorming van Lamoraal van Egmont, en besprak de manieren waarop de graaf in 2018 zoal herdacht zou kunnen worden.Na de drie korte lezingen begaf het hele gezelschap zich per bus naar het Brusselse Stadhuis. Onderweg werd in de bus een hartige lunch genuttigd. In de militiezaal van het Brusselse Stadhuis werden de deelnemers eerst verrast met een vooraf door Olivier Van Rode, voorzitter van Cultuurwerking Sotteghem afgenomen interview met een autoriteit inzake het Hof van Filips II en de Nederlandse Opstand, prof. dr. Geoffrey Parker (Ohio State University).

Daarna stelde Van Rode het publicatieproject zelf voor. Het moet een vlot leesbare biografie bieden, waarbij de mythen rond beide graven doorprikt worden. Daarnaast wil het de geschiedenis van de beeldvorming of mythevorming schetsen, en een antwoord bieden op de vraag waarom Egmont en Horn tot het einde toe trouw zijn gebleven aan een koning wiens politiek ze doorgaans afkeurden, en waarom die koning zo hardvochtig is opgetreden tegen zijn twee belangrijke Nederlandse vazallen.  Voor het biografische gedeelte wordt vooral een beroep gedaan op heemkundige kringen en amateurhistorici, terwijl het tweede gedeelte geconcipieerd moet worden door academische discussies uit te lokken.  Een derde grote pijler in het project is de opbouw van een digitale beeldbank van de bronnen, waarnaar teruggekeerd moet worden bij de biografische reconstructie.

Na de voorstelling van het publicatieproject volgde een paneldiscussie, die tal van vragen en suggesties opleverde. Zo moet zeker rekening gehouden worden met de internationale context, politiek en religieus, waarin het gebeuren zich afspeelt. Er zullen deelonderzoeken moeten plaatsvinden, waarbij telkens een bepaald aspect van die context belicht wordt. En de uitdaging daarbij zal dan liggen in de re-integratie van die deelonderzoeken in één maatschappelijk geheel. Wat het biografische onderzoek betreft, dient een duidelijke begrenzing van de behandelde periode en de behandelde problematiek vastgelegd te worden, dient bepaald te worden wat van het onderzoek van de diverse heemkundige kringen verwacht wordt, moet een tijdsplanning opgesteld worden, en moeten er afspraken gemaakt worden betreffende het op elkaar afstemmen van de verschillende deelonderzoekjes. Tenslotte werd geopperd dat de economische dimensie zeker niet onderbelicht mag blijven.

Naast de puur wetenschappelijke aspecten van het publicatieproject, werd opgeroepen om zeker niet de lichtere culturele evenementen te vergeten. Diverse nieuwe suggesties werden in dat verband geopperd. Dit wordt opgepakt door De Aldenborgh uit Weert. Het gemeentebestuur van Weert heeft 2018 bijvoorbeeld al verheven tot het Van Hornejaar. Ook worden er al vanuit het Weerter cultureel verenigingsleven initiatieven ontplooid voor dit bijzonder jaar. De organisatoren in Zottegem en Weert weten weer wat gedaan! Wordt ongetwijfeld vervolgd... Na afloop van de paneldiscussie werden de deelnemers vergast op een receptie, aangeboden door het Brusselse gemeentebestuur. De media-aandacht voor dit project was boven verwachting. Voorzitter Olivier Van Rode van Cultuurwerking Sotteghem bood dan iedere medewerker een fles Oud Zottegems Bier aan. Een gezamenlijk diner in restaurant Aux Armes de Bruxelles vormde een smakelijke afsluiting van een inspirerende dag.
Zie ook bijgevoegde artikelen: nd.nl/cultuur

Start van een groot internationaal Project over de graven van Egmont en van Horne

Egmont en Horne, twee belangrijke edelen uit de XVIe-eeuwse Nederlanden, met vooraanstaande functies in het Habsburgse Staatsbestel, die in de aanloop naar de Nederlandse Opstand op 5 juni 1568 terechtgesteld werden in opdracht van koning Filips II.

Ze werden op 9 september 1567 met een list aangehouden door de hertog van Alva, die door Filips II aan het hoofd van een grote legermacht naar de Nederlanden was gestuurd, om orde op zaken te stellen na de Beeldenstorm. Alva nodigde het tweetal uit voor een avondmaal in zijn ambtswoning, zogenaamd om de situatie te bespreken, maar liet hen tijdens de maaltijd aanhouden. Ze werden naar Gent gevoerd, waar ze opgesloten werden, en na een proces dat ruim zeven maanden aansleepte op 5 juni 1568 onthoofd op de Brusselse Grote Markt.

Er is door de eeuwen heen al heel wat inkt gevloeid over die twee onfortuinlijke figuren. Toch blijken zij, vooral buiten het Nederlands- en Franstalige onderzoeksveld, feitelijk illustere onbekenden. Vooral in het Angelsaksische onderzoek contrasteert de onderbelichting van die twee graven enorm met de grote bekendheid van Willem van Oranje.

Ondanks de veelheid aan bijdragen die aan de beide heren gewijd zijn, blijkt er dus toch nood aan een overzichtelijk naslagwerk dat hun levensloop beschrijft en hun betekenis voor de geschiedenis van de woelige XVIe eeuw schetst. Daarom sloegen de vereniging Cultuurwerking Sotteghem uit het Oost-Vlaamse Zottegem en stichting De Aldenborgh uit het Limburgse Weert de handen in elkaar om een dergelijke studie over de in hun gemeenten begraven heren te realiseren.


De initiatiefnemers van het project 450 jaar Van Horne/Egmont
Links : Peter Korten van stichting De Aldenborgh
Rechts : Olivier van Rode van erfgoedwerking Sotteghem

"We pakken de draad weer op, waar onze voorgangers bij de 400 jarige herdenking in 1968 gestopt zijn", aldus Aldenborgh-voorzitter Peter Korten.

De studie moet tegelijk een bevattelijke synthese bieden van het academisch onderzoek naar de rol van de beide graven in het Habsburgse Staatsbestel in de Nederlanden, hun verwevenheid met het centrale gezag in Madrid en hun dramatische botsing ermee, en een vlot toegankelijk biografisch naslagwerk vormen.

Onder de coördinatie van Cultuurwerking-voorzitter Olivier Van Rode werden reeds tal van belanghebbende verenigingen en individuen aangeschreven met de uitnodiging om aan het publicatieproject deel te nemen. "De toegezegde deelname van de Noord-Franse Cercle d’Histoire et Archéologie de Bailleul, Monts de Flandre, de Nederlandse verenigingen Stichting Historisch Egmond en Historische Vereniging Oud-Beijerland, en de Belgische Cercle d’Histoire d’Ellezelles et sa région, naast de initiatiefnemers, de stichting De Aldenborgh Weert en Cultuurwerking Sotteghem, staat garant voor een internationale aanpak", aldus Van Rode.